Uz jaunumu sākumu » 2016 » Aprīlis » 26 » Latvijas gada ģeovieta 2016 – Ketleru atsegumi14:05
Latvijas gada ģeovieta 2016 – Ketleru atsegumi

Par Gada ģeovietu 2016 plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā tika izvēlēti Ketleru atsegumi, kas atrodas Kurzemē, Skrundas novadā, Ventas labajā krastā 2,5 km augšpus Lēnām. No ģeoloģijas un paleontoloģijas viedokļa Ketleru atsegumi ir unikāli kā senās devona sistēmas Ketleru svītas Varkaļu ridas stratotips – smilšakmeņu atsegumi, kas kalpo par konkrētas augšdevona ģeoloģiskā griezuma daļas etalonu.

 

“Mazs solis Ventastegai, bet liels – evolūcijai!”
Ne tikai Latvijai, bet visai Pasaulei Ketleru atsegumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos atrodamas liecības par tādu būtisku notikumu mūsu tālo senču evolūcijā kā četrkājaino mugurkaulnieku iznākšana no jūras sauszemē. Kurzemes dienvidos pirms aptuveni 360 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un bēgumiem pakļauta sauszemes-jūras pārejas zona, visticamāk delta, kur dzīvoja viens no senākajiem labi zināmiem devona četrkāju radījumiem – Ventastega curonica. Ketleru atsegumos ir atrastas gan šī īpašā dzīvnieka fosīlās atliekas (galvaskausi, žokļi, atsevišķi kauli un zobi), gan arī tā laika zivju fosīlijas un citu organismu darbības pēdas. Par senajiem vides apstākļiem liecina smilšakmeņos novērojamais slāņojums un minerālu sastāvs. Vēl atsegumos ir pagaidām nepilnīgi izpētīti dolomīta sastāva minerālu veidojumi (dolokrēti), iespējamās seno augu sakņu fosīlijas, kā arī tur čalo strauta ūdeņi, kas veido nelielu ūdenskritumu. Šogad Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa plāno veikt padziļinātus pētījumus Ketleru atsegumos.

 

Pasākums Gada ģeovietā 2016.
1. maijā pl. 11:00 pie Ketleru atsegumiem tiks organizēts izglītojošs pasākums. Pasākuma laikā tiek plānots atklāt informācijas stendu un norādes, iepazīstināt interesentus ar Ketleru svītas iežiem, minerāliem un fosīlijām, kā arī demonstrēt seno dzīvnieku rekonstrukcijas.
Pasākuma norise paredzēta sekojoši:
1.    Pulcēšanās vietā, kur autoceļu šķērso elektrolīnija (skatīt karti nokļuvei).
2.    Informācijas stenda atklāšana – turpat.
3.    Dalībnieku noiešana gar elektrolīniju uz Ventas palieni un  tālāk līdz smilšakmens atsegumiem dabas pieminekļa Ketleru atsegums teritorijā.
4.    Speciālistu lekcijas un cita veida informācija pie atsegumiem.
5.    Noslēgumā, tiem, kas vēlēsies – pārgājiens ģeologa pavadībā pa Ventas palieni līdz Gobdziņu klintīm un atgriešanās sākuma vietā pa ganību ceļu no Gobdziņu mājām, kopā aptuveni 5 km.
Paredzamais pasākuma norises laiks (p.1. līdz p.4.) – 2 stundas, pārgājiens (p. 5) – 3 stundas.

Biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparks organizēto Ketleru atsegumu kā Latvijas Gada ģeovietas 2016 nominēšanu atbalsta Skrundas novada pašvaldība, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa un Ģeoloģijas muzejs, Latvijas Petroglifu centrs un Dabas aizsardzības pārvalde.

Informāciju sagatavoja:
Dainis Ozols, biedrība Ziemeļvidzemes Ģeoparks
Ervīns Lukševičs, Latvijas Universitāte

Skatījumi: 918 |