» Jaunumi


Noslēgusies priekšlikumu iesniegšana Latvijas 2022. gada ģeovietai.

Liels paldies visiem, kas izteica savus priekšlikumus!

8 nominētās ģeovietas balsošanai - skatīt zemāk.

Lūgums katram izvēlēties 1 līdz 3 vietas.
Ja izvēlaties vairāk par 1 vietu, tad sarindojiet tās prioritārā secībā.

Jūsu izvēlētā 1. vieta saņems 3 punktus; 2. - divus, bet 3. - vienu punktu.
Par gada ģeovietu kļūs tā, kas saņems summāri visvairāk punktu.

Atbildes lūdzu sūtīt uz e-pastu dainis.ozols(at)latnet.lv.

Katrs, kas balso, sūta atbildi pats. Kolektīvi balsojumi netiks ieskaitīti.
Svarīgi, lai ģeovietas izvēle būtu pārdomāta un personīga, nevis aģitācijas rezultāts. :)

Balsošana par izvirzītajām ģeovietām notiks no 2022. g. 6. janvāra līdz 11. janvārim pl. 24:00.
Balsošanā var iesaistīties:
-     visi, kas snieguši savus priekšlikumus (priekšlikuma iesniegšana automātiski tiek ieskaitīta arī kā atbilstošs balsojums, bet to balsošanas gaitā būs iespējams mainīt),
-    ģeoloģijas, ģeogrāfijas profesionāļi un studenti,
-    visi pārējie, bet ar nosacījumu, ka gadījumā, ja balsojumu rezultāti vairākām ģeovietām būs ļoti tuvi, tad par izšķirošām tiks uzskatītas pirmo divu kategoriju balsotāju balsis.
Atbilstoši balsojumu rezultātiem, 2021. gada 13. janvārī biedrība “Ziemeļvidzemes ģeoparks” nosauks “Latvijas 2022. gada ģeovietu”.

Varat pārsūtīt šo informāciju ikvienam, kam uzskatāt par lietderīgu.

Gaidīšu rezultātus.

Ar cieņu
Dainis Ozols,
biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparks valdes priekšsēdētājs

2022. gada ģeovietas priekšlikumi (iesniegšanas secībā):

Krustalīča un Kraukļa klintis pie Daugavas.

Klintis ir appludinātās Daugavas elementi, atrodas abos upes krastos.

Vienas no iespaidīgākājiem un arī lielākajām Latvijas dolomītiežu kraujām (vismaz garuma ziņā). Pie nolaista ūdens līmeņa tas ir kaut kas neticams.

Aktualizējama kā ģeovieta, liecība par Pļaviņu HES appludinātā Daugavas posma krāšņumu un ģeoloģiskajām vērtībām.

 

Jumpravas dolomīta atsegumi.

Ainaviski dolomīta atsegumi Lielupes krastā lejpus Bauskas. Līdz 700 m gari un 5 m augsti. Arī strauts ar ūdenskritumiem.

Aktualizējami kā krāšņa ģeovieta, kam nepieciešama ģeoloģiska satura informācija un apmeklējuma infrastruktūra.

 

Iecavas dolomītu atsegumi.

A ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 115 | Datums: 06.01.22