» Jaunumi


Ģeologu un ģeoloģijā ieinteresēto cilvēku sabiedrība ir izvirzījusi 18 nominantus Latvijas 2021. gada ģeovietai.

Nobalsot vari līdz 12. janvārim, sūtot savu izvēli - 1 līdz 3 no izvēlētajām vietām, prioritārā secībā uz e-pastu dainis.ozols (at) latnet.lv

Latvijas 2021. gada ģeovietas nominanti ir sekojoši:

Buļļu kāpas

Krasta kāpu reljefs. Apstādinātas kādreizējās ceļojošās kāpas. No jauna izveidots ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis, kam ir iespēja pievērst uzmanību. Atrodas Rīgas pievārtē.

Dobeles astroblēma

Struktūra zemes dzīlēs, kas liecina par iespējamu senu meteorīta trieciena krāteri. Vietējie iedzīvotāji pat nezina šādu faktu un vietu. Viss, kas saistīts ar Visumu un tā mijiedarbību ar mūsu Zemi izraisa lielu interesei. 

Garciema paraboliskā kāpa

Lielākais šāds veidojums Rīgas jūras līča piekrastē vai pat Latvijā. Tur ir gan aizsargājami biotopi, gan mikroliegumi, gan dižpriedes. Interesants ir arī stāsts par kāpas ceļošanu, apbērto māju un stādītājām priedēm. Te iespējams labi ilustrēt to, kāpēc ir svarīga aizsargjosla, kā arī kāpēc šobrīd svarīgi ir retināt savulaik stādīto priežu mežu, lai uzlabotu tā kvalitāti – tur daudz puduru ar ciešām, mazu priedīšu rindām. Šobrīd dabā iztrūkst plašākas informācijas par pašu kāpu. Ir koka laipa uz jūru, gar kāpas malu.

Īvandes ūdenskritumi

Populārs, nozīmīgs dabas veidojums.

Kaltenes kalvas

Iespaidīgi dabīgi laukakmeņu krāvumi. Viena no lielākajām aizsargājamām teritorijām.

Kangaru un vigu komplekss

Savdabīgs dabas veidojums, plaša teritorija Kurzemes ziemeļos. Iespējams skaidrot šāda reljefa izcelsmi.

Ķikuru ezers

Izteikti apaļš ezers ar glaciokarsta izcelsmi un atrodas pa vidu drumlinam, kas arī ir interesants fakts. Ir veikti detāli pētījumi, par kuriem varētu pastāstīt. Iespējams piedāvāt konkrētu informāciju par tā rašanos un arī zinātniskos rezultātus atspoguļot. Pie ezera var brīvi piekļūt un tā krastā ir ierīkota atpūtas vieta.

Krievkalni

Vieta ir iespaidīga relatīvā augstuma dēļ. Cilvēki apmeklē šo vietu, bet būtu jauki uzlikt informācijas stendu. Vieta atrodas labā, apmeklētājiem ērtā attālumā no Rīgas. Ir labiekārtota LVM atpūtas vieta.

Krustalīča klints Sēlijā un Oliņkalns ar Andreja sienu

... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 472 | Datums: 08.01.21