» Jaunumi


Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks, popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus, nosauc Latvijas Gada ģeovietu 2020.

Šogad par Gada ģeovietu plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas un balsošanas rezultātā tika izvēlēta Rundēnu Velna dobe (Rundānu Valna dūbe), kas atrodas Latgales augstienes austrumu daļā, Rundēnu paugurainē.

Vietas koordinātes: N 56° 17.843 E 027° 51.056

Velna dobe ir izteiksmīgākā no beznoteces ieplakām, kādas izplatītas paugurainajā augstienes reljefā. Turklāt Velna dobe atrodas paugura vidū un kopā ar apliecošo valni veido it kā krāteri. Dobais paugurs ir nedaudz iegarens, nepilnus 200 m garš, ar lēzenākām ārējām, bet stāvākām iekšējām nogāzēm.

Savdabīgajiem reljefa veidojumiem uzmanību pievērsis Rundēnu ciema ceļa meistars P. Berjoza 1962. gadā. Toreiz viņš ziņoja par savu atradumu Latvijas PSR Ģeoloģijas institūtam.

Ģeologi, kas ir pētījuši apkārtnes reljefu ir vienisprātis, ka savdabīgās reljefa formas ir radušās ledāja, tā kušanas ūdeņu un sasalšanas-atkušanas procesu mijiedarbē pēdējā leduslaikmeta noslēgumā, aptuveni pirms 15 000 gadiem. Tomēr to izcelsme un iekšējā uzbūve līdz šim pilnībā nav noskaidrota.

Velna dobes pagultnē ir izveidojies daļēji ar krūmiem apaudzis purvelis. Pat vasaras vidū tā vidusdaļā saglabājas ūdens lāmas. Pētījumi liecina, ka kūdras uzkrāšanās sākusies pirms 5500-6500 gadiem, bet pirms tam pastāvējis ezers.

Teritorijas aizsardzībai ir izveidots ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis.

Gada ģeovietas nosaukums tiek piešķirts ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas īpašajiem ģeoloģiskajiem veidojumiem un to problēmām, sniegt par tiem informāciju, rosināt vietas tālāku izpēti, sakopšanu un labiekārtošanu.

Publisks izglītojošs pasākums, veltīts Gada ģeovietai, tradicionāli notiks aprīlī vai maijā ietverot pārgājienu ar speciālistu ģeologu piedalīšanos. Paredzams, ka šogad izdosies izveidot pieeju savdabīgajai reljefa formai un izvietot stendu ar skaidrojumu par šis vietas ģeoloģiju un citām dabas vērtībām. Par šo pasākumu tiks atsevišķi paziņots marta beigās.

Rundēnu Velna dobes kā Latvijas Gada ģeovietas 2020 izvirzīšanu atbalsta Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Ģeoloģijas nodaļas un Ģeoloģijas muzejs, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Petroglifu centrs un Ludzas novada pašvaldība.

[EN]  North Vidzeme Geopark announces Rundēnu Velna dobe (Rundēni Devil Bed) as the Geosite of the Year 2020 in Latvia.

Geologists and geographers of Latvia voted for this geosite.

Road builder P. Berjoza noticed the peculiar landform in 1962. After some study geologists concluded that the Velna dobe has been formed by glacier and meltwater action during the final stage of the last Ice Age. Some specialists consider it is a pingo. The details of the landform's origin remains unclear.

The territory is now a Geological Nature monument, also valuable with its wildlife. There are badger burrows on the inner slopes of the crater-like landform.

Sagatavoja Dainis Ozols, biedrības Ziemeļvidzemes Ģeoparks un Dabas aizsardzība ... Lasīt tālāk »

Attachments: Attēls 1
Skatījumi: 364 | Datums: 06.01.20