» Jaunumi


Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks popularizējot ģeoloģiju un ģeoloģiskos dabas veidojumus nominē Latvijas Gada ģeovietu. Plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā par Gada ģeovietu 2016 tika izvēlēti Ketleru atsegumi, kas atrodas Kurzemē, Skrundas novadā, Skrundas lauku teritorijā, Ventas labajā krastā 2,5 km augšpus Lēnām.

Foto - Gada ģeovietas pasākuma laikā pie Ketleru atsegumiem - profesors Ģirts Stinkulis skaidro atsegumos redzamo iežu veidošanos.

Ketleru atsegumi no ģeoloģijas un paleontoloģijas viedokļa ir unikāli kā senās devona sistēmas Ketleru svītas Varkaļu ridas stratotips – smilšakmeņu atsegumi, kas vispilnīgāk pārstāv konkrētā augšdevona ģeoloģiskā griezuma daļu un kalpo par šīs daļas etalonu. 

“Mazs solis Ventastegai, bet liels – dzīvības evolūcijai!”

Ne tikai Latvijai, bet visai pasaulei Ketleru atsegumi ir nozīmīgi ar to, ka tajos atrodamas liecības par tādu unikālu notikumu dzīvības evolūcijā kā mugurkaulnieku iznākšanu no okeāna sauszemē.

Šajā vietā, pirms aptuveni 365 miljoniem gadu ir bijusi paisumiem un bēgumiem pakļauta jūras krasta zona, kurā dzīvoja senākais no zināmajiem četrkāju radījumiem – “Ventastega” (Ventastega curonica). Ketleru atsegumos ir atrastas gan šī īpašā dzīvnieka fosīlās atliekas (galvaskausa un citi kauli, zvīņas, zobi), gan arī tā pēdu nospiedumi.

Foto - Gada ģeovietas pasākuma laikā - profesors Ervīns Lukševičs tur rokās senā četrkāja Ventastega curonica modeli dabīgā lielumā.

Par senajiem vides apstākļiem liecina smilšakmeņos novērojamais slāņojums un minerālu sastāvs. Vēl atsegumos ir ne līdz galam izpētīti dolomīta sastāva minerālu veidojumi (dolokrēti), iespējamas augu sakņu fosīlijas, kā arī neliels ūdenskritums un nišveida iedobe.

Foto - Ketleru ūdenskritums - pār lejējāko no Ventas krasta atsegumiem.

Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa regulāri veic padziļinātus pētījumus Ketleru atsegumos atrodot daudzveidīgas fosīlās atliekas.

Pasākums Gada ģeovietā 2016.
2016. gada 1. maijā pl. 11:00 pie Ketleru atsegumiem tika organizēts izglītojošs pasākums. Pasākuma laikā tika atklāts informācijas stends, iepazīstināti interesenti ar Ketleru svītas iežiem, minerāliem un fosīlijām, kā arī demonstrētas seno dzīvnieku rekonstrukcijas.
Speciālistu lekcijas notika Ventas krastā pie atsegumiem.
Noslēgumā bija pārgājiens ģeologu pavadībā pa Ventas palieni līdz Gobdziņu klintīm, kopā aptuveni 5 km.

Biedrības Ziemeļvidzemes ģeoparks organizēto Ketleru atsegumu kā Latvijas Gada ģeovietas 2016 nominēšanu atbalsta Skrundas novada pašvaldība, Latvijas Universitātes Ģeoloģijas nodaļa un Ģeoloģijas muzejs, Latvijas Petroglifu centrs un Dabas aizsardzības pārv ... Lasīt tālāk »

Skatījumi: 1391 | Datums: 26.04.16