» Jaunumi


Biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks tradicionāli ik gadus piedalās gada ģeoloģijas simbola nominēšanas pasākumā, ko veic biedrība Latvijas Petroglifu centrs. Gada ģeoloģiskā objekta nominācijas tradīcija aizsākās Ziemeļvidzemē, kur 2008. gadā par gada objektu tika nominētas Neļķu klintis pie Mazsalacas. Šogad, 2014. gadā, izvēlētā ģeovieta ir Korkuļu sausgultne ar ūdensrijējiem un ūdeņu izplūdes vietām.

Teritorija atrodas Jaunjelgavas novadā, Sērenes pagastā, Viduslatvijas zemienes pašā austrumu malā, dienvidos no Lejasdaugavas senlejas. Daļu no teritorijas aizņem dabas piemineklis Korkuļu sausgultne un pazemes upe, kas ir arī Natura 2000 teritorija. Teritorijā atrodas lielākā daļa no nelielās Korkuļu (Dešupītes) senlejas, Lauces senlejas posms un pacēlums starp abām senlejām. Ūdensrijēji Korkuļu upītes senlejā caur pazemes noteces sistēmu ir savienoti ar ūdeņu izplūdes vietām Lauces senlejā.

Foto - pasākuma dalībnieki nonākuši pie Korkuļu upītes.

Dabas piemineklis ir unikāls visas Latvijas mērogā kā lielākā tieši novērojamā upes ūdeņu pārplūdes vieta. Korkuļu upītes un Lauces senlejas veidojušās leduslaikmeta noslēgumā kā Lejasdaugavas senlejai paralēlas zemledāja ūdeņu noteces artērijas – subglaciālās iegultnes.

Gada ģeoloģiskajam objektam (ģeovietai) veltītais publiskais pasākums, notika 2014. gada 17. maijā pl. 10:00 Jaunjelgavas novada Sērenes pagastā, uz dienvidiem no Daugavas, iepretim Aizkrauklei. Tikšanās vieta bija takas sākumā. Taka aizved Korkuļu upītes lejā, kur ir apskatāmi ūdensrijēji darbībā. Takas sākums atrodams bijušo Zeltiņu māju ceļgalā ar norādes zīmi uz Korkuļu sausgultni un ūdensrijējiem. Vieta sasniedzama sekojoši. Braucot no Aizkraukles puses, pēc HES dambja šķērsošanas, pirmajā T-veida krustojumā jāgriežas pa kreisi un jābrauc pa šoseju aptuveni 1 km uz austrumiem (Seces virzienā), kur būs redzama minētā norādes zīme.

Foto - Korkuļu upīte pēc iekrāsošanas ar fluorescīnu.

Pasākums tika apvienots ar hidroģeoloģijas eksperimentu, ko veica Latvijas universitētes pētnieki, hidroģeologi - Dr. Aija Dēliņa un Jānis Bikše. Eksperimentā Korkuņu upītes ūdens tika iekrāsots ar krāsu, fluorescīnu. ūdensrijējos pazūdošais ūdens pēc vairāk kā 2 stundām parādījās Lauces labā krastā esošajos avotos, aptuveni 550 m no pazušanas vietas ūdensrijējos.

Foto - iekrāsotais ūdens parādījies avotos.

Tā tika pierādīta lielākā ūdeņu pārplūde no vienas ielejas uz citu Latvijā.

Informāciju par pasākumu skatīt sagatavotajā plakātā (© Juris Metums, Latvijas Petroglifu centrs).

Attachments: Attēls 1
Skatījumi: 1566 | Datums: 12.05.14