» Jaunumi


22. un 23.aprīlī notika Ziemeļvidzemes Ģeoparka pirmā šīgada ekspedīcija, kas turpināja iepriekšējā gadā iesāktās tradīcijas un aizsāka sistemātisku dabas un kultūras mantojuma objektu apzināšanu un izpēti Ģeoparka teritorijā.

Pirmajā dienā apsekots un pētīts tika Jeru pagasta kultūras mantojums. Šovasar kultūras mantojuma apzināšanu Rūjienas un Naukšēnu novadā varam veikt pateicoties finansu līdzekļiem ekspedīciju degvielai, ko piešķīris Valsts Kultūrkapitāla fonds. Pētījumu sezonas laikā plānots sistemātiski apsekot visus abu novadu pagastus un pētīt visa veida kultūras mantojuma objektus – noskaidrot to pašreizējo stāvokli, veikt mērījumus, fotografēt un pēc tam informāciju ievietot Ziemeļvidzemes Ģeoparka mājas lapā. Savukārt nākamgad plānots pievērsties Mazsalacas novadam, kas daļēji pētīts 2007.gadā Latvijas Petroglifu centra Salacas iežu atsegumu apzināšanas projekta ietvaros, kā rezultātā izzināti arī daudzi kultūras mantojuma objekti, kas atrodas Salacas un tās pieteku ielejās.

Pagājušā gadā Ziemeļvidzemē notika Valsts Mežu Dienesta Kultūras mantojuma apzināšanas projekts, kura ietvaros Jeru pagasta inventarizētājs Juris Alps bija fiksējis lielu skaitu dažādu objektu. Tos, kas attiecas uz kultūras mantojumu Jeru pagasta teritorijā Ģeoparka ekspedīcijas pirmajā dienā devāmies apsekot un novērtēt. Īpaša uzmanība tika pievērsta pagastā atrodamiem seniem biškopības lieciniekiem – dores kokiem. Novērtējot tos, daļa no potenciālajiem bišu kokiem apstiprinājās, daļa tika novērtēti kā mazticami vai pat koki ar dabiskiem dobumiem, bet vienu līdz šim nezināmu dores liepu pie Aņģu mājām izdevās atklāt tieši ekspedīcijas laikā.


Dores liepas iepazīšana Jeru pagastā pie Aņģu mājām. Foto: Andris Grīnbergs.

Ģeoparka ekspedīcijas otrajā dienā, kā tradicionāli ierasts, devāmies iepazīt un izzināt Ziemeļvidzemes Ģeoparkam netālu esošās kaimiņteritorijas. Šoreiz braucām uz apvidu starp Valmieru un Aloju. Otrās dienas programmā bija vairāki Velnakmeņi Kocēnu un Braslavas pagastā, ievērojami dižkoki Dikļu un Brīvzemnieku pagastā, kā arī divi skaisti dižakmeņi Alojas apkārtnē. Ekspedīcijas otrās dienas pasākumi šoreiz bija apmeklēti ļoti kuplā skaitā. Nākamā ekspedīcija tiek plānota maija otrā pusē.

Andris Grīnbergs, vēsturnieks.


Ekspedīcijas aktivitātes pie Paistalu Velnakmens Kocēnu pagastā. Foto: Vilnis Spundiņš.


Ekspedīcijas otrās dienas dalībnieki Neikenkalniņā Dikļos, kur 1864. gadā notikuši pirmie dziesmu svētki. Foto: Vilnis Spundiņš.
Skatījumi: 1864 | Datums: 14.05.11